VIASANO

VIASANO

 
Het VIASANO-programma, dat gelanceerd werd in 2007, heeft als missie alle lokale actoren van een stad of gemeente te mobiliseren om een evenwichtige voeding en een actieve levensstijl te promoten. De doelstelling daarbij is om overgewicht en obesitas bij kinderen te voorkomen door hun van jongs af aan te leren evenwichtig te eten en regelmatig te bewegen, en door een omgeving te creëren die de gezonde keuze gemakkelijk maakt.
Een twintigtal Belgische steden en gemeentes, met in totaal meer dan 800.000 inwoners, doen mee. Zij stellen een projectleider aan die een gezondheidspolitiek uitzet, samen met lokale actoren zoals het schoolrestaurant, verenigingen, speelpleinwerking, sportclubs, naschoolse opvang, gezondheidsprofessionals, handelaars etc.
De nationale coördinatie van VIASANO levert verschillende diensten aan de stad of gemeente: vormingen, communicatiecampagnes, website, mediarelaties, sociale media, pedagogische materialen etc. Het werk van de nationale coördinatie wordt overzien door een onafhankelijke expertencommissie en gefinancierd door private partners. Ferrero is de stichtende partner van Viasano.

De preventie van obesitas en overgewicht bij gezinnen is een belangrijk thema voor Ferrero. Het bedrijft deelt de filosofie van het programma die de nadruk legt op onderwijs en de verandering van de omgeving van gezinnen via concrete acties op het terrein.
Ferrero steunt bovendien sinds meerdere jaren niet alleen het VIASANO-programma in België, maar ook the VIF-programma (Vivons en Forme) in Frankrijk en het JOGG-programma (Jongeren op Gezond Gewicht) in Nederland. Daarnaast steunde Ferrero ook het Europese EPHE-project (EPODE for the Promotion of Health Equity), dat voor een periode van 3 jaar (2013-2015) in 7 Europese landen uitgerold werd.

Ontdek de website van VIASANO www.viasano.be
Ontdek de website van VIF www.vivons-en-forme.org
Ontdek de website van JOGG https://jongerenopgezondgewicht.nl
Ontdek de website van het EPHE-project: http://ephestory.eu

VIASANO