ONZE FABRIEK IN AARLEN

Sinds de opening in 1989 heeft Ferrero Ardennen zich onophoudelijk verder ontwikkeld, niet alleen op het vlak van productie, maar ook qua energieprestaties. Wij blijven dan ook elk jaar verder investeren in meer verantwoorde productiemethodes en nieuwe spitstechnologie.

FERRERO ARDENNEN, EEN BELANGRIJK ECONOMISCHE FACTO

De opening van Ferrero Ardennen in 1989 werd met veel enthousiasme onthaald: de nieuwe jobs waren meer dan welkom in een streek die toen zwaar te lijden had onder de crisis in de staalindustrie. Bij aanvang kwamen er 110 banen, maar dat aantal groeide al snel uit tot 300. Sindsdien is de fabriek alleen maar blijven uitbreiden en zijn er in piekperiodes (Pasen, Sinterklaas en Kerstmis) tot 1100 mensen aan de slag. Die stijging van de werkgelegenheid weerspiegelt een toenemende vraag naar productie. De fabriek is nu een van de vijf grootste productievestigingen van de Groep Ferrero. Zo startte de fabriek in 2017 nog een nieuwe productielijn op, goed voor 50 nieuwe voltijdbanen. Vandaag haalt de vestiging nooit eerder geziene productievolumes:

- elke dag rollen in Aarlen 15 miljoen Kinder Schoko-Bons van de band, en dat in wereldwijde exclusiviteit, want de fabriek is de enige producent van die eitjes voor de hele wereld;
- 2 miljoen Kinder Surprises per dag: de fabriek in Aarlen is de grootste producent wereldwijd;
- 4 miljoen Raffaello's per dag.

Van dat productievolume is 96% bestemd voor export naar 45 landen.

EEN FABRIEK MET OOG VOOR HET MILIEU

Jaar in jaar uit investeert de fabriek aanzienlijke bedragen om haar ecologische voetafdruk te beperken. Dat doet ze vooral door een gecontroleerd energieverbruik, uitstoot- en afvalbeheer en optimalisering van transport en logistiek.

110 miljoen euro investeringen over de laatste 5 jaar
20 miljoen euro investeringen gepland in 2018

  • BEHEERSING VAN HET ENERGIEVERBRUIK
Ferrero Ardennen behaalt de ISO 50001-norm, het certificaat voor een systematisch doeltreffend energieverbruik. Sinds 2008 heeft de fabriek in Aarlen haar eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie waarmee ze 65% van haar energiebehoeften kan dekken. Zo kan ze haar CO2-uitstoot aanzienlijk terugdringen, waarmee ze beantwoordt aan het Kyoto-protocol. Verder is de fabriek volledig autonoom op het vlak van thermische energie (stoom en warm water).
Voor water werkt de vestiging met een voorbehandelingsinstallatie voor afvalwater stroomopwaarts van het zuiveringsstation van de stad Aarlen.

-8% totaal energieverbruik in MWH/T per jaar over de laatste 2 jaar in Aarlen

  • AFVALBEHEER
In Aarlen werken we dag na dag aan een optimaal afvalbeer met een maximum aan recyclage. Het afval uit de bedrijfsactiviteit wordt gesorteerd en dan afgevoerd naar erkende externe afvalverwerkingsbedrijven voor recyclage of voor verwerking tot restafval volgens de reglementering. Verder recycleert de fabriek haar productieafval tot diervoeder.

100% van het afval vindt een nuttige toepassing of wordt gerecycleerd

  • VERPAKKINGEN: TWEE BELANGRIJKE BELOFTES
Wij zetten ons in om onze verpakkingen steeds lichter te maken
Wij bevorderen de recyclage van onze verpakkingen door PVC te vervangen door polyethyleen

TRANSPORT EN LOGISTIEK IN BELGIË

Wij beseffen welke milieu-impact transport en logistiek kunnen hebben als we die niet onder controle houden. Daarom analyseren wij in België nauwgezet de impact van onze activiteiten om de CO2-uitstoot die we veroorzaken te beperken.

AANGEPAST EN GECONTROLEERD TRANSPORT


Elke dag zoeken wij naar oplossingen om de CO2-uitstoot van ons transportsysteem verder terug te dringen. Zo hebben we verschillende projecten opgestart om minder vrachtwagens in te zetten. Maandelijks monitoren we de vullingsgraad van de vrachtwagens. We werken ook samen met partners in de sector om onze transportmiddelen te delen.

Tegen einde 2018* is in België 100% van de vrachtwagens voor secundair transport uitgerust met een motor volgens de Euro 6-norm

*De Euro6-emissienorm voor de uitstoot van roetdeeltjes en stikstof is de strengste die momenteel van kracht is.

MAGAZIJN IN TERNAT


Jaar in jaar uit zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om onze producten op verantwoorde wijze te op te slaan. Zo zal ons magazijn ISO 14001-gecertificeerd zijn tegen eind 2018 als bewijs van een efficiënte en ecologische bedrijfsvoering. Ternat behaalt dit certificaat als eerste magazijn van de Groep Ferrero buiten Italië.

Wij bestuderen onder meer onze energie-uitgaven om het verbruik ervan te beperken.

ONZE KANTOREN IN BRUSSEL

Ook in de commerciële zetel van Ferrero België in Brussel, zetten we ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat doen wij onder meer door verantwoorde leveranciers te kiezen en door onze medewerkers aan te zetten tot milieuvriendelijk gedrag.

EEN VERANTWOORDE KEUZE VAN LEVERANCIERS

In navolging van de algemene maatregelen binnen de Groep hechten we bij Ferrero nv uiterst veel belang aan een goede keuze van leveranciers. We gaan na of ze wel degelijk bij onze waarden aansluiten en of ze voldoen aan onze verwachtingen op het vlak van milieu-impact. Zo komt het dat we ons bijna uitsluitend bevoorraden bij lokale partners. In Brussel, maar ook in het magazijn in Ternat, is onze elektriciteit 100% groen.

100% gecertificeerd groene elektriciteit in Brussel en Ternat


Anderzijds zetten wij ons in voor de kringloopeconomie. Onze leverancier van meubelen nemen onze oude meubelen terug voor een tweede leven, door ze te schenken aan verenigingen of scholen of door ze te recyclen. Dat ons garandeert onze oude meubelen terug te nemen voor recyclage, door ze een tweede leven te geven of ze te schenken aan verenigingen of scholen.
Bij Ferrero nv zijn we dagelijks bezig met het bedenken en opzetten van projecten om onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik te verminderen.

  • KEUZE VAN LOKALEN:

Onze inzet voor het milieu begint bij de keuze van onze infrastructuur. Het feit dat het gebouw waarin we onze kantoren hebben over zelfbedieningsdouches beschikt, heeft mede onze keuze bepaald. Zo kunnen onze werknemers per fiets naar het werk komen en tijdens de middagpauze sporten in het bos vlakbij.
Verder werken we mee aan een project voor een CO2-neutrale postverzending vanuit onze lokalen.

  • BEPERKING VAN AFVAL

Wij moedigen onze medewerkers aan om mokken te gebruiken in plaats van de biologisch afbreekbare wegwerpbekers. Voor papier hebben we een badgesysteem ingevoerd om documenten individueel af te drukken en zo verspilling te vermijden. Ook gebruiken we papier met FSC-label. Inktpatronen van printers en versleten computerbatterijen recycleren we.

  • VERVOERBELEID

Als we onze werknemers een bedrijfswagen aanbieden, kiezen we voor hybride oplossingen of alternatieven om de uitgaven en het energieverbruik te doen dalen. Zo bestaat onze vloot uit twee hybride wagens (elektriciteit en benzine) en verschillende wagens met automatische versnellingsbak.