Onze consumenten en de lokale gemeenschappen

DE CONSUMENT, HET CENTRUM VAN ONZE AANDACHT

Al van bij de oprichting concretiseert Ferrero zijn passie en inzet voor de tevredenheid van de consumenten door ze centraal te plaatsen in de dagelijkse activiteiten. Wij hechten het grootste belang aan het bieden van producten van de hoogste kwaliteit aan onze consumenten en willen hen de mogelijkheid geven de meest geschikte keuzes te maken op het gebied van voeding en levensstijl. Daarom bieden wij onze producten aan in kleine porties, controleren we hun versheid tot in de supermarkt, bevorderen wij rationele consumptie van onze producten en communiceren we op een verantwoordelijke manier en enkel met volwassenen.

GROTE MERKEN IN KLEINE PORTIES

De meeste van onze producten worden aangeboden in individueel verpakte kleine porties. Hierdoor kunnen we niet alleen de productkwaliteit bewaken, maar ook duidelijk de portiegrootte en de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aangeven. Tegelijkertijd garanderen we zo de versheid en voedselveiligheid van het product.

Deze kleine porties en de recepten van onze producten stellen de consument ook in staat voedingsmodellen aan te nemen gebaseerd op verschillende maaltijden per dag.

Meer dan 95% van het volume van de Ferrero-producten komt in porties van minder dan 150 kcal.

Voor volledige informatie over onze producten bieden wij een duidelijke en uitvoerige etikettering van de voedingswaarde.

KWALITEIT EN VERSHEID

Het commerciële model van Ferrero is ontworpen om de maximale kwaliteit en versheid van onze producten in de waardeketen te garanderen en zo elke verspilling te voorkomen.

Sinds zijn oprichting besteedt Ferrero maximale aandacht aan de selectie van grondstoffen en ingrediënten. Hun kwaliteit en versheid zijn dan ook bepalend voor de specifieke organoleptische eigenschappen van de producten. De uitmuntendheid en veiligheid van onze producten worden enerzijds gegarandeerd door een systeem van interne procedures, die geverifieerd worden via geïntegreerde en systematische inspecties en uitgevoerd door het centrale kwaliteitsmanagement in de productiesites en doorheen de gehele leveringsketen, en anderzijds door een aanzienlijke innovatiecapaciteit.

Op groepsniveau gaat het over meer dan 600.700 controles en analyses van de grondstoffen en meer dan 1.400.000 controles van verpakkingen, halffabricaten en eindproducten per jaar.

In België voldoet de fabriek van Aarlen aan de strengste milieu- en kwaliteitsnormen: ze is gecertificeerd volgens ISO 9001 (huidige versie), FCA (Feed Chain Alliance), IFS (huidige versie), de Autocontrolegids van Choprabisco, RSPO SG, FSSC 22000, NF-label (certificatie voor de productie van Kinder Surprise in Frankrijk) en ISO 14001 (huidige versie).

In de supermarkten voeren we jaarlijks bijna 2900 versheidsaudits uit.

Tijdens de zomer halen we daarnaast de meest hittegevoelige producten, zoals Ferrero Rocher, Mon Chéri en Kinder Surprise, uit de rekken.

VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE

Voor de Ferrero groep betekent sociale verantwoordelijkheid ook de implementatie van een reeks zelfreguleringssystemen, in het bijzonder op het gebied van etikettering van de voedingswaarde en reclame.

Deze verbintenissen worden permanent gecontroleerd door externe onafhankelijke organisaties, die de hoge naleving hiervan bevestigen.

In België, zoals in heel Europa, richt Ferrero geen reclame op kinderen jonger dan 12 jaar en is het een van de ondertekenaars van de “Belgian Pledge", een engagement voor verantwoorde reclame en marketing voor kinderen.

ONDERSTEUNING VAN ONZE LOKALE GEMEENSCHAPPEN


Viasano-programma

Het Viasano-programma, een initiatief van het Europese netwerk Epode, heeft tot doel een gezonde, actieve levensstijl te promoten ter bestrijding van obesitas bij kinderen. Sinds 1995 is het aantal kinderen met obesitas meer dan verdubbeld. Ferrero is een stichtende partner van het programma sinds het begon in België in 2007. Viasano is een communautair interventieprogramma dat door de steden en gemeentes opgezet wordt voor de inwoners. Door middel van acties die alle lokale actoren in de stad of gemeente mobiliseren, wordt de bevolking aangemoedigd om duurzaam haar levensgewoontes te veranderen. Viasano baseert zich op officiële wetenschappelijke aanbevelingen. Het programma is vandaag actief in 19 steden en gemeentes in heel België en bereikt 713.000 mensen. De vzw Viasano krijgt veel institutionele ondersteuning, in het bijzonder van de Vlaamse Gemeenschap. Ze wordt gefinancierd via een publiek-private samenwerking. Alle boodschappen en acties, alsmede de evaluatie van het programma, worden goedgekeurd door een Comité van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen. Ferrero is helemaal niet betrokken bij de bepaling van de inhoud van campagnes en buit het programma niet commercieel uit. Dit engagement is de vertaling van onze wil om ons in te zetten als een onderneming die bezorgd is over het volksgezondheidsprobleem van kinderobesitas.

Andere acties in België

Ferrero Ardennen draagt bij aan de financiering van "L‘atelier des petits orateurs” (workshop voor kleine redenaars), waarvan het doel is kinderen van buitenlandse afkomst de Franse taal aan te leren om ze te helpen bij de integratie van hun gezinnen in het lokale sociale weefsel. Ferrero verleent ook steun aan vluchtelingen, via de inzameling van kleding voor het grootste Belgische onthaalcentrum in de buurt van Aarlen. Een ander initiatief is het steunen van kleine lokale boeren door de aankoop van fruit voor het personeel van onze fabriek. Daarnaast schenkt Ferrero geregeld producten aan de voedselbanken en lokale vzw’s in het gebied rond Aarlen.