retour

2017-08-31

Zevende voortgangsverslag implementatie Ferrero Palmoliehandvest

Zevende voortgangsverslag implementatie Ferrero Palmoliehandvest

Traceerbaarheid

Ferrero gebruikt 100% RSPO gesegregeerd (SG) gecertificeerde palmolie. Bovendien gaat ons commitment voor duurzame palmolie, zoals vastgelegd in het Ferrero Palmoliehandvest, nog verder dan de RSPO vereisten. Belangrijk hierbij is de traceerbaarheid van de palmolie en wij werken hier doorlopend aan. De informatie met betrekking tot de oorsprong van onze grondstoffen laat ons toe om nog efficiënter samen te werken met onze leveranciers.

In 2016 werd Ferrero geconfronteerd met een aantal uitdagingen bij zijn belangrijkste leveranciers op het vlak van hun inspanningen voor goede praktijken en het handhaven van de RSPO-certificering. Ondanks de langdurige samenwerking met deze leveranciers en ons doorlopend commitment voor blijvende partnerschappen, dwong deze dynamiek in de palmsector ons om op te zoek te gaan naar nieuwe leveranciers en zo onze toeleveringsketen te wijzigen.

Zelfs in de periode dat er een tekort was aan sommige SG-gecertificeerde palmolieproducten, bleven wij voluit investeren in 100% SG gecertificeerde palmolie en het handhaven van een volledige traceerbaarheid. Bovendien gaf deze periode ons de kans om nog meer betrokken te raken bij de praktijken ter plaatse, om ervan te leren en ze tegelijkertijd te verbeteren. Hierdoor kunnen wij ook garanderen dat de nieuwe leveranciers het Ferrero Palmoliehandvest volledig erkennen en uitdragen, terwijl de gevestigde leveranciers hiermee in lijn komen.

Engagement met leveranciers

Het is duidelijk dat onze leveranciers een cruciale rol spelen in het ondersteunen van onze vereisten op het vlak van duurzaamheid. Zonder de steun van onze leveranciers zouden wij niet in staat zijn om de consument hoogwaardige en verse producten aan te bieden. Daarom hechten wij veel belang aan het engagement met onze leveranciers.

Wij ontmoeten onze leveranciers regelmatig, via persoonlijke ontmoetingen en op belangrijke evenementen zoals bijvoorbeeld de RSPO-conferenties. We blijven doorlopend met hen in gesprek en kunnen zo de implementatie van ons Palmoliehandvest in lijn met onze roadmap garanderen.

Evaluatie van de leverancier

Om onze leveranciers nog beter te leren kennen, hebben we in januari een pilootproject uitgevoerd met een vragenlijst voor zelfevaluatie bij een aantal geselecteerde leveranciers. De evaluatie van de feedback op deze vragenlijsten heeft ons heel wat kunnen leren met betrekking tot de status van onze leveranciers op het gebied van milieu en maatschappij. Zo hebben wij een dieper zinzicht gekregen op de belangrijke uitdagingen waarmee onze leveranciers op de grond worden geconfronteerd en met mogelijke tekortkomingen ten opzichte van het Ferrero Handvest.

Eind 2017 gaan we de resultaten van deze evaluaties diepgaander bespreken met al onze leveranciers.

Bezoek op de grond


In mei 2017 bezocht het Ferrero-team, samen met onze duurzaamheidspartner TFT enkele belangrijke leveranciers in Maleisië en Indonesië.

Het doel van deze reis was om de resultaten van de zelfevaluaties van de leveranciers verder te bespreken. Daarnaast liet deze reis ons toe om de activiteiten die de leveranciers ondernemen op het vlak van arbeid en milieu op de grond beter te leren kennen. Deze veldbezoeken leverden essentiële informatie op voor de ontwikkeling van individuele roadmaps voor onze leveranciers zodat zij aan de vereisten van het Ferrero Palmoliehandvest kunnen voldoen.

Geen uitbuiting


De gesprekken die Ferrero, TFT en onze leveranciers voerden tijdens de veldbezoeken waren afgestemd op de zelfevaluaties, de uitdagingen van de leveranciers en de vastgestelde hiaten ten opzichte van het Ferrero Handvest.

Deze gesprekken gaven Ferrero en TFT de kans om een duidelijke roadmap te ontwikkelen die hoofdzakelijk georiënteerd is op arbeid gerelateerde zaken en op het definiëren van oplossingen voor het wegnemen van tekortkomingen. Deze specifieke roadmaps worden systematisch gedeeld en besproken met onze leveranciers en ze zijn een belangrijk onderdeel van de verdere implementatie van het Palmoliehandvest. Daarnaast zal ons Verificatieprotocol als basis dienen voor de evaluatie die wordt uitgevoerd door onze auditpartner Bureau Veritas.

Geen ontbossing


Ferrero zet zich continu in voor het vinden van innovatieve oplossingen ter ondersteuning van onze inspanningen voor een duurzamere ontwikkeling. Op basis van deze gedachte is Ferrero gestart met een geospatiale evaluatie om wijzigingen in het bosareaal te monitoren via een combinatie van verschillende remote sensing-technologieën op geselecteerde plantages van onze leveringsketen. Tegelijkertijd blijven we onze prestaties op het vlak van de traceerbaarheid tot het niveau van de plantages verbeteren.

De Starling methodologie is ontwikkeld door een partnerschap van Airbus Defence & Space, The Forest Trust (TFT) en SarVision. Hiermee kunnen realtime updates worden gegeven over ontbossing in de gebieden die worden gemonitord.

Na de positieve resultaten van de eerste testfase is Ferrero in mei 2017 begonnen met fase 2 van dit project.

De Starling technologie wordt gebruikt in geselecteerde gebieden die prioritair zijn op basis van de bodembedekking binnen en rond de inkoopconcessies. Daarnaast speelt het belang van de moedermaatschappij die levert aan Ferrero een rol bij de selectie.

Wij hebben er vertrouwen in dat dit de start kan zijn van een succesvolle verificatie van de implementatie van ons commitment voor zero ontbossing binnen onze leveringsketen van palmolie.

Contact presse

Contact

02 213 13 00

press.bel@ferrero.com